God

8-07-2014 Boekverslag Deel 2

'Hoe vind ik Gods wil?'  Zac Poonen   Voorwaarden om Gods wil te kennen Wij kunnen Goddelijke leiding niet los zien van onze persoonlijke relatie met God. Velen verlangen de gaven, maar niet de Gever. Iemand moet in gemeenschap met God zijn om Zijn leiding in zijn leven te kunnen ervaren....

16-12-2013 Gewoon.. maar toch heel bijzonder!

Stel je voor dat Jozef en Maria in bontmantels verschenen waren, gebracht door hun chauffeur en behangen met dure sieraden; hoogverheven boven het gewone volk?  Stel je voor dat God Bethelem had opgetuigd als Hollywood op de avond van de Oscaruitreiking: een rode loper, flitslichten en engelen...

25-9-2013 Boekverslag Deel 1

´Hoe vind ik Gods wil?’ Zac Poonen   Het nieuwe testament spoort gelovigen aan te wandelen zoals Jezus wandelde en Zijn voorbeeld te volgen.   Kolossenzen 4:12 – Volkomen vaststaan in heel de WIL van God. Mattheüs 7:21 – Zij die de WIL van God niet doen kunnen het koninkrijk der...

14-8-2013 Letten op Jezus of onze omstandigheden

‘Letten op Jezus of onze omstandigheden’ Lezen: Mattheüs 14 vers 22-33 "Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees." Ze zijn echt in paniek! Ze hebben Jezus niet herkend en begrijpen dus helemaal niet wat daar...

2-7-2013 Een schreeuw om stilte

´Mag ik heel even jullie aandacht?’ Langzaam verstomt het geroezemoes en wordt het rustig. In de stilte schuifelt een man naar voren. Langzaam begint hij voor de groep heen en weer te lopen en herhaalt de woorden: ‘Ik wil jullie vragen om stil te zijn.’ De doodstille zaal kijkt de man met onbegrip...

20-6-2013 'Laat Uw koninkrijk komen'

'Laat Uw koninkrijk komen' Matteüs 6:10 (NBV) Jezus leert zijn leerlingen dit gebed als Hij nog in levende lijve bij hen is. Voor zijn lijden en sterven en opstanding. Zij vereren Hem als hun Meester en Koning en geloven dat Hij Koning van Israël zal worden. Van harte zullen ze het gebeden...

15-6-2013 De wijze en dwaze bouwer

Ben jij een wijze of een dwaze bouwer?  Toen ik deze week zand aan het pakken was op de speelplaats dicht bij ons huis. Liepen er twee mannen, met een aantal jongens langs. 1 man riep dat ik wel moest betalen voor het zand. Ik reageerde daar op, wat monde uit op een uitleg over de wijze en...

4-6-2013 Een heerlijke, oranje, ronde sinaasappel..

Nadat Corné en ik vanavond gegeten hadden, lag er een heerlijke, oranje, ronde sinaasappel op ons te wachten. Ik pakte de sinaasappel om hem te schillen, en zag een klein zwart plekje zitten. Maar ik dacht dat het wel mee zou vallen, dus begon te schillen.  Mijn wijze man zei dat we...