20-6-2013 'Laat Uw koninkrijk komen'

20-6-2013 'Laat Uw koninkrijk komen'

'Laat Uw koninkrijk komen'
Matteüs 6:10 (NBV)

Jezus leert zijn leerlingen dit gebed als Hij nog in levende lijve bij hen is. Voor zijn lijden en sterven en opstanding. Zij vereren Hem als hun Meester en Koning en geloven dat Hij Koning van Israël zal worden. Van harte zullen ze het gebeden hebben: "Laat uw Koninkrijk kome." Ze kunnen niet wachten tot het zover is. Maar dan loopt alles anders. Jezus sterft. Alles lijkt voorbij.

Totdat zijn graf leeg blijkt te zijn. Vrouwen mogen als eerste weten dat Hij is opgestaan. De opgestane Heer leert zijn leerlingen dan dat het Koninkrijk niet voorbij is maar nu pas echt begint. Hij zal naar de hemel gaan en daar het koningschap van de Vader krijgen. En nu, op dit moment, regeert Jezus als Koning met de Vader in de hemel. Waarom dan nog bidden: "Uw Koninkrijk kome"? Het is toch al gekomen?

Het koningschap van David in het Oude Testament is te vergelijken met het Koningschap van Jezus op aarde. David was door God uitgekozen om koning te worden want Hij was een 'man naar Gods hart'. Voordat hij tot koning van Israël uitgeroepen kon worden moest er alleen nog heel veel gebeuren want Israël had al een (andere) koning: Saul. Pas nadat Saul overleden was was de weg vrij voor David om het koningschap te aanvaarden. Ook op de aarde is een andere heerser die mensen wil laten geloven dat hij alle macht heeft. En je hoeft de krant maar open te slaan en zijn macht dringt zich aan je op: dood en verderf, ziekte en plagen, ruzies en oorlogen.

Jezus is door de Vader als de rechtmatige Koning van de wereld aangesteld maar Hij dringt zich niet op aan de wereld. Dat is het grote verschil met de heerser van de tegenwoordige tijd. Jezus is een zachtmoedige en nederige Koning die maar één ding vraagt van een mens: Heb je mij lief? Iemand die Hem werkelijk liefheeft bidt altijd maar één ding: "Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel." In de hemel heerst de Koninklijke wet: die van de liefde. Onze Here Jezus heeft die wet als mens aan ons voorgeleefd.

Ik zelf kan niet wachten tot de hemel op aarde aan zal breken!

 

Als jij bidt: "Uw Koninkrijk kome" , wat bid je dan? Denk je dan aan de (verre) toekomende tijd, aan de hemel, of aan de dag dat Jezus terug zal komen? In elk van die gevallen bid je voor de toekomst. Maar de toekomst begint morgen al, en als jij hier op aarde naar de stem van Jezus in de hemel gaat luisteren, dan mag je weten dat je naar de stem van de Allerhoogste Koning luistert. Als je echt gaat doen wat die stem je wil influisteren, dan zul je versteld staan van de wonderen die er in je leven gaan gebeuren!

 

(www.sestravrouw.nl)

'Laat Uw koninkrijk komen'

Geen commentaar gevonden.