Huwelijk

15-7-2013 Loflied op de sterke vrouw

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. Haar man vertrouwt op haar en zal daar rijkelijk bij winnen. Ze brengt hem voorspoed, geen ellende, alle dagen van haar leven. (Spreuken 12:31)   Kan je man je vertrouwen als het gaat om de...

24-6-2013 Wij hebben lief omdat ...

William Blake laat in een van zijn 'Songs of Experience' heel veelzeggend zien dat er twee manieren zijn om met elkaar om te gaan in een romantische liefde.    De liefde zoekt zichzelf niet Is niet bedacht op eigen roem het is de ander die zij ziet o, hemels licht in helse doem   De...

17-6-2013 Praatboek voor echtparen

Een onderzoek in Amerika heeft uitgewezen dat echtparen gemiddeld vier minuten per dag met elkaar communiceren(ze brengen meer tijd op het toilet door!). Geen wonder dat zoveel huwelijken vastlopen. Ook jullie relatie zal schade lijden als je niet samen de kunst leer om regelmatig en diepgaand met...

4-6-2013 (mis) communicatie tussen man en vrouw

(mis) communicatie tussen man en vrouw De communicatie tussen man en vrouw loopt niet in ieder huwelijk even makkelijk. Het kan zijn dat de man moeilijk dingen kan delen en erg introvert is of dat hij het erg druk heeft en weinig tijd neemt voor een goed gesprek met zijn vrouw. Er zijn...