24-6-2013 Wij hebben lief omdat ...

24-6-2013 Wij hebben lief omdat ...

William Blake laat in een van zijn 'Songs of Experience' heel veelzeggend zien dat er twee manieren zijn om met elkaar om te gaan in een romantische liefde. 

 

De liefde zoekt zichzelf niet

Is niet bedacht op eigen roem

het is de ander die zij ziet

o, hemels licht in helse doem

 

De liefde zoekt de ander niet

is slechts gericht op zelfvertoon

waardoor zij nooit de ander ziet

o, helse nood in hemels schoon

 

Het kan gebeuren dat je helemaal 'gek bent' op iemand, terwijl je je in werkelijkheid aangetrokken voelt tot iemand die voor jou moet voorzien in je behoeften en die een antwoord moet zijn op jouw onzekerheden en twijfels. In zo'n relatie is eerder sprake van eisen en beheersen dan van dienen en geven. De enige manier om te voorkomen dat de vreugde en de vrijheid van je partner opgeofferd worden op het altaar van jouw behoefte, is door je toevlucht te nemen tot Hem die jouw ziel het allermeest liefheeft.

Hij heeft zichzelf vrijwillig opgeofferd aan het kruis, en gedragen wat jij verdiend had vanwege je zonden tegen God en anderen. Aan het kruis werd Hij verlaten en heeft Hij de verlorenheid van de hel ondergaan, maar dat alles deed Hij voor ons. Dankzij de liefde en het offer van de Zoon heb je toegang tot de hemel waar de Vader Zijn liefde schenkt door het werk van de Geest. Jezus brengt echt 'hemels licht in helse doem'. En versterkt door de liefde van God in je ziel, kun jij je op jouw beurt in liefde en dienstbaarheid geven aan de ander.

"Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad" (1 Joh. 4:19)  

(uit het boek: 'Het huwelijk' van Tim Keller & Kathy Keller. foto: www.bijbelinbeeld.blogspot.nl) 

Wij hebben lief omdat ...

Datum: 24-06-2013

Door: Annemieke

Onderwerp: mooi

Mooi! Heb je elke week een andere thematafel? Creatief :-) Ook leuk om straks met je (oppas)kinderen te maken/leren/doen!

Datum: 25-06-2013

Door: Jeanet

Onderwerp: Re:mooi

Ik heb zelf ong. om de maand een andere kijktafel. Deze kijktafel is van de site die onder mijn blog staat:)
Zeker leuk om straks te doen ja! !