25-9-2013 Boekverslag Deel 1

´Hoe vind ik Gods wil?’

Zac Poonen

 

Het nieuwe testament spoort gelovigen aan te wandelen zoals Jezus wandelde en Zijn voorbeeld te volgen.

 

Kolossenzen 4:12 – Volkomen vaststaan in heel de WIL van God.

Mattheüs 7:21 – Zij die de WIL van God niet doen kunnen het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.

Mattheüs 12:50 – Ware broeders en zusters? Zij die de WIL van God doen.

Efeze 2:10 , 5:17 – Paulus spoort de Efeziërs aan om niet dwaas te zijn maar te verstaan wat de WIL van de Heere voor hun leven is.

Titus 2:14 – ijverig in goede werken.

Kolossenzen 1:9 , 4:12 – Volmaakt verzekert van Zijn WIL.

Handelingen 13:22 – David was een man naar Gods hart. Hij verlangde ernaar om ál Gods bevelen te volbrengen. In psalm 40:9 staat dat hij lust had om Gods WIL te doen.

Johannes 4:34 – Het leven van Jezus kenmerkte zich om de WIL van Zijn Vader te doen. Het was zelfs Zijn dagelijkse spijze.

 

“Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de WIL van de Heere is” (Efeze 5:15-17)

 

Sommigen willen eerst Gods wil weten voordat ze beslissen of ze wel of niet gehoorzamen. God openbaart Zijn wil niet aan zulke mensen.

Zie Johannes 7:17.

Alleen een bereidheid om alles te doen, wat God ook gebied, zal ons in staat stellen te weten wat Zijn volmaakte wil is. Bij grote maar ook bij kleine dingen.

 

Wij worden als mensen beïnvloed door de geest van deze wereld. Dit beïnvloed vooral ons denken en ons verstand. De beslissingen die we dan nemen,

komen voornamelijk voort uit wereldse overwegingen.

De geest van God die in ons komt wonen als we wedergeboren worden gaat in tegen de geest van deze wereld en verlangt daarom ons denken totaal te vernieuwen.

 

Het primaire deel van Zijn wil is dat we gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van Zijn Zoon.

Het secundaire deel is al het andere zoals met wie we gaan trouwen, waar we gaan wonen of werken.

Al Gods handelen met ons is op dit doel gericht – dat wij zoals Jezus worden (zie Romeinen 8:28,29)

Dit kan alleen bereikt worden als we de Heilige Geest toestaan om ons denken dagelijks te vernieuwen.

Hoe meer ons denken zo vernieuwt wordt, hoe nauwkeuriger we de wil van God op de kruispunten van ons leven zullen kunnen verstaan.

 

Gelijkvormigheid aan de wereld is in wezen niet iets uiterlijks. Maar in iemands gezindheid en openbaart zich op verschillende manieren.

Bijv. als hij een baan of carrière op het oog heeft, zal hij voornamelijk  geleid worden door factoren als salaris, promotiekansen, gemak enzo.

En als hij nadenkt over een huwelijk wordt hij beïnvloed door dingen als positie in het leven, lichamelijke knapheid of rijkdom.

 

Aan de andere kant moeten de beslissingen van een gelovige in de eerste plaats bepaald worden.

De eer van Gods naam en de uitbreiding van Zijn koninkrijk komen op de eerste plaats.

“Uw Naam worde geheiligd, “Uw wil geschiedde”.

 

De vernieuwing in ons denken geeft niet alleen inzicht in Gods wil, maar ook in Zijn methoden en Zijn doel.

Een zoon herkent de stem van zijn vader heel makkelijk omdat hij die zo vaak gehoord heeft.

Net zo kunnen wij door voortdurend naar de stem van de Heere te luisteren, Zijn stem onderscheiden van al de andere stemmen die we horen als we Gods wil zoeken.

Als je gewent bent naar de stem van de Heere te luisteren, dan is Zijn belofte in noodsituaties:

“Wanneer gij rechts of wanneer gij links zult willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: dit is de weg, wandelt daarop”. (Jesaja 30:21)

 

Hoe vind ik Gods wil

Geen commentaar gevonden.