6-6-2013 Family Night (Gezinsavond)

Eén van de manieren waarop je het geloof op een aansprekende en betekenisvolle manier door kunt geven aan je kinderen, is de Family Night. Tijdens deze wekelijks terugkerende gezinsavond (of middag) wordt een Bijbels thema op een praktische manier verder uitgewerkt. 

Even een voorbeeld: 

Thema: Geen lelijke woorden

Bijbeltekst: Psalm 141: 3 (Heere! Zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur mijner lippen)

Benodigdheden: voor iedereen een tube tandpasta, schaaltjes, A4 papier, gekleurd papier, stiften

Uitwerking: lees de tekst en leg deze uit aan je kinderen. Iedereen krijgt een tube tandpasta en een schaaltje. Geef iedereen de opdracht de tube helemaal leeg te knijpen. Als dat gebeurd is, krijgen ze de volgende opdracht: stop het nu allemaal maar weer terug in de tube. Dat lukt natuurlijk niet, daardoor kan je uitleggen dat de lelijke woorden die uit je mond komen ook niet meer terug kunt nemen. Dat je dus wijs moet omgaan met je woorden. Een troost is dat ook alle positieve woorden niet meer teruggenomen kunnen worden..
Maak daarna een lijst met positieve en opbouwende woorden en lelijke en slechte woorden. 

Zie: https://www.generatio.nu/nl/130/Family_Nights:_direct_aan_de_slag! of https://familynight2012.blogspot.nl/

 

Family Night (Gezinsavond)

Geen commentaar gevonden.